Zasady zapisów na sezon 2024

1. Zakup usługi jest równoznaczny ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z cennikiem (dostępnym na stronie www.aw-some.pl/cennik) i z niniejszymi zasadami oraz akceptacją warunków.

2. Rezerwacji terminu można dokonać poprzez stronę na Facebooku lub Instagram.

3. Chcąc zarezerwować termin należy podać: datę i orientacyjną godzinę. Przy usłudze z dojazdem również miejscowość.
3.1. Dojazd możliwy jest tylko przy zakupie pakietu ślubnego.

4. W skład pakietu ślubnego chodzą: fryzura ślubna i cztery fryzury okolicznościowe.
4.1. Cena pakietu jest stała (nawet przy mniejszej liczbie osób).
4.2. Fryzura próbna ślubna wykonywana jest poza pakietem, dodatkowo płatna według cennika.
4.3. Jeśli na miejscu znajdą się chętne Panie poza pakietem, to każda kolejna fryzura płatna zgodnie z cennikiem.

5. Próbna fryzura ślubna jest rekomendowana dla przyszłych Panien Młodych, które pierwszy raz będą korzystały z moich usług.
5.1. Fryzurę próbną umawiam w dni powszednie, od poniedziałku do czwartku.

6. W niedziele usługa płatna jest + 20% od kwoty podanej w cenniku;
– w dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy + 50%;
– Wielkanoc i Boże Narodzenie + 100%.
6.1. W przypadku pakietów ślubnych:
– niedziela +300 zł,
– dni świąteczne +900 zł,
– Wielkanoc i Boże Narodzenie + 1800 zł.

7. Do rezerwacji pobierany jest zadatek.
Dane do wpłaty zadatku podawane są w wiadomości po ustaleniu szczegółów.
7.1. Wysokość zadatku: 50 zł jedna fryzura okolicznościowa, 100 zł fryzura ślubna, 500 zł pakiet ślubny.
7.2. Na wpłatę czekam 4 dni robocze, po tym czasie rezerwacja jest anulowana.
7.3. Zadatek nie jest zwracany jeśli usługa zostanie odwołana 2 miesiące przed rezerwowanym terminem lub po fryzurze próbnej. W pozostałych przypadkach obowiązują zapisy art. 394 KC.

8. W zrobienie fryzury wkładam swoje ❤️ korzystając ze znanych mi technik (dostosowujące je indywidualnie do rodzaju włosów), aby była ona piękna i trwała.
Niestety, nie mam wpływu na to, co dzieje się z nią poza salonem, dlatego po wyjściu reklamacje nie będą uwzględniane.

9. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować wyłącznie na piśmie.

Polityka prywatności
Klauzula Informacyjna – art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej „RODO”) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Wiercińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AW-SOME Agnieszka Wiercińska, NIP:9662035746.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usługi objętej udzielonym zleceniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO, wyłącznie w niezbędnym zakresie.

3. Przedmiotem przetwarzania mogą być dane identyfikacyjne jak imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego i niezbędne dane kontaktowe.

4. Prawo do sprzeciwu:

W każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Dane osobowe przestaną być przetwarzane w powyższych celach, chyba że będę w stanie wskazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ochrony żywotnych interesów innych osób fizycznych.

5. W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do:

· żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

· poprawiania swoich danych,

· żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

· przenoszenia danych,

· wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że odmowa ich podania może utrudnić lub uniemożliwić należyte wykonanie umowy o świadczenie usług.

Informuję, iż dane osobowe nie są profilowane.

W każdej chwili, przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. W razie potrzeby usunięcia danych osobowych proszę o kontakt.