Zasady zapisów na sezon 2022

1. Zakup usługi jest równoznaczny ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z cennikiem (dostępnym na stronie www.aw-some.pl) i z niniejszymi zasadami oraz akceptacją jego warunków.

2. Rezerwacji terminu można dokonać poprzez stronę na Facebooku, Instagram, formularz kontaktowy, e-mailowo lub telefonicznie (jeśli nie odbieram telefonu, proszę o wiadomość sms – oddzwonię).
2.1. Kontakt telefoniczny w dniach:
poniedziałek – czwartek w godz. 9-18.
piątek – niedziela – możliwy jedynie dla umówionych Pań.

3. Chcąc zarezerwować termin należy podać: datę i orientacyjną godzinę. Przy usłudze z dojazdem również miejscowość i liczbę osób.
3.1. Dojazd poza Białystok możliwy jest tylko przy zakupie pakietu ślubnego.

4. W niedziele usługa płatna jest + 20% od kwoty podanej w cenniku; dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy + 50% (Wielkanoc i Boże Narodzenie: + 100%).

5. Do rezerwacji pobierany jest zadatek.
5.1. Wysokość zadatku ustalana jest po omówieniu szczegółów (zależy od liczby rezerwowanych miejsc).
5.2. Na wpłatę czekam 4 dni robocze, po tym czasie rezerwacja jest anulowana.

6. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować wyłącznie na piśmie.

Polityka prywatności
Klauzula Informacyjna – art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej „RODO”) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Wiercińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AW-SOME Agnieszka Wiercińska, NIP:9662035746.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie usługi objętej udzielonym zleceniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO, wyłącznie w niezbędnym zakresie.

3. Przedmiotem przetwarzania mogą być dane identyfikacyjne jak imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego i niezbędne dane kontaktowe.

4. Prawo do sprzeciwu:

W każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Dane osobowe przestaną być przetwarzane w powyższych celach, chyba że będę w stanie wskazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ochrony żywotnych interesów innych osób fizycznych.

5. W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do:

· żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

· poprawiania swoich danych,

· żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

· przenoszenia danych,

· wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że odmowa ich podania może utrudnić lub uniemożliwić należyte wykonanie umowy o świadczenie usług.

Informuję, iż dane osobowe nie są profilowane.

W każdej chwili, przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. W razie potrzeby usunięcia danych osobowych proszę o kontakt.